top of page
DSC05441_edited 2.jpg
Om traumer, kriser og livsudfordringer
DSC05397_edited 2.jpg

Her er en efterhånden sikker påstand:


Oplever du tilbagevendende...


Dårligt selvværd
Belastende vaner og afhængigheder
Tankemylder
Usikkerhed på svære følelser

Kropslig uro, smerter og spændinger

 

...så kan stærke ideer og overbevisninger, du har fået gennem oplevelser i din tidlige opvækst meget vel spille ind.

Det præger ikke kun tankemønstre og følelsesliv hos dig i dag.
Det præger også din krops holdning, spændingsmønster, udtryk og bevægelser.
Tanker, følelser og krop spiller sammen på den måde.

Vi siger at vaner kan være både gode og dårlige. Når vi kalder dem dårlige, er det nok mest, fordi de forstyrrer os i at leve det liv vi ønsker eller at vi ikke føler os som ordentlige mennesker når vanen bestemmer. Men mange vaner er i sidste ende skabt som en form for beskyttelse eller kontrol, især når tidlige mønstre af følelser og tanker i os bliver udfordrende eller overrumplende.

Beskyttelse imod de uønskede følelser eller søgen mod de ønskede følelser.

Man kan kalde det, at vi mennesker får en "tidlig programmering af data" i hjernen og nervesystemet - i underbevidstheden. Den programmering er stærk, netop fordi den er underbevidst skabt i den tidlige periode, hvor vi tager alt ukritisk ind. Noget tyder endog stærkt på, at den også gives videre som arv allerede inden fødslen.


De gode nyheder er:

Du er ikke den programmering, selv om den måske kan drive dine vanemønstre en stor del af din hverdag. Du er heller ikke den arv.

Du kan bevidst ændre den programmering, gennem bevidst kontakt til din krop, så du kan blive mere bestemmende og glad i dit liv. Når du gør dig erkendelser gennem krop og bevægelse bliver påvirkningen på det underbevidste mere massiv og med mere varig forandring, for dig, til følge.
 

Bag de stærke ideer og overbevisninger, der kan være, er du et unikt og elskeligt menneske - fuldt berettiget til din eksistens. Du gør til alle tider det bedste, du kan ud fra det, du har med. Det er min fulde overbevisning! Din egen overbevisning kan måske fortælle dig noget andet.
Men vi gør alle det bedste, vi formår, ud fra vores udgangspunkt.

Jeg har oplevet alle de ovennævnte udfordringer gennem det meste af mit unge og voksne liv. Den fantastiske krop hjalp mig til ro, et solidt fundament og ikke mindst et godt venskab med mig selv.

Gennem bevidsthed om og accept af krop, følelser og tanker finder du din vej til forandring.
Med fokus på bevægelse kan du stå bedre fast, perspektivere på dig selv og ændre fastfrosne vaner.

Du kan nærme dig spændinger og det, der "gør ondt" med opmærksomhed.

Under de lag ligger de uønskede, men dog lige så reelle, følelser gemt.

Som eksempel kan følelsen vrede (eller irritation) skabe en særlig kropslig fornemmelse og kropslige reaktioner - f.eks. knyttede hænder, løftede skuldre og sammenbidte kæber. Når du bliver opmærksom på det, kan det måske give en forståelse for, hvorfor og hvordan spændingerne opstår.

Men det kan også godt være at du ikke opfatter den energi som vrede. Det kan være, du effektivt har lukket af for den tidligt i dit liv, fordi, den var for overvældende eller ikke tilladt at føle.

I det tilfælde skabes et panser i kroppen i form af spændinger. Det sker kropsligt såvel som mentalt.

Det samme kan gøre sig gældende for andre følelses-energier. Selv glæde.

 

Dine ønsker for forandring kan være mange. Som så mange andre, kan du have en usikkerhed ved at skulle forandre noget for dig.

Jeg inviterer dig til at møde usikkerheden og det svære på en mere nænsom og opblødende måde.

At finde en bagvedliggende fællesnævner for ønskerne kan skabe forandring på flere områder.

IMG_20200912_165106491_HDR_edited.jpg
bottom of page