Når du bevæger kroppen
- ændrer du vanen.

Her er en efterhånden sikker påstand:


Oplever du tilbagevendende...


Dårligt selvværd,
Belastende vaner og afhængigheder,
Tankemylder,
Usikkerhed på svære følelser

Kropslig uro, smerter og spændinger

 

...så kan stærke ideer og overbevisninger, du har fået gennem oplevelser i din tidlige opvækst meget vel spille ind.

Det præger ikke kun tankemønstre og følelsesliv hos dig i dag.
Det præger også din krops holdning, spændingsmønster, udtryk og bevægelser.
Tanker, følelser og krop spiller sammen på den måde.

Følelsen vrede (eller irritation) skaber en særlig kropslig fornemmelse og kropslige reaktioner - f.eks. knyttede hænder, løftede skuldre og sammenbidte kæber. Når du bliver opmærksom på det, kan det give en forståelse for, hvorfor og hvordan spændingerne opstår.

Men det kan også godt være at den energi ikke opfattes som vrede i dig eller måske slet ikke bliver bevidst for dig. Det kan være, du effektivt har lukket af for den tidligt i dit liv, fordi, den var for overvældende eller ikke tilladt at føle.

I det tilfælde skabes et panser i kroppen i form af spændinger. Det sker kropsligt såvel som mentalt.

Det samme kan gøre sig gældende for andre følelses-energier. Selv glæde.

Man kan kalde det, at vi mennesker får en "tidlig programmering af data" i hjernen og nervesystemet - i underbevidstheden. Den programmering er stærk, netop fordi den er underbevidst skabt i den tidlige periode, hvor vi tager alt ukritisk ind. Noget tyder endog stærkt på, at den også gives videre som arv allerede inden fødslen.


De gode nyheder er:

Du er ikke den programmering, selv om den måske kan drive dine vanemønstre en stor del af din hverdag. Du er heller ikke den arv.

Du kan bevidst ændre den programmering, gennem bevidst kontakt til din krop, så du kan blive mere bestemmende og glad i dit liv. Når du gør dig erkendelser gennem krop og bevægelse bliver påvirkningen på det underbevidste mere massiv og med mere varig forandring, for dig, til følge.

 

Bag de stærke ideer og overbevisninger, der kan være, er du et unikt og elskeligt menneske - fuldt berettiget til din eksistens. Du gør til alle tider det bedste, du kan ud fra det, du har med. Det er min fulde overbevisning! Din egen overbevisning kan måske fortælle dig noget andet.
Men vi gør alle det bedste, vi formår, ud fra vores udgangspunkt.

Jeg har oplevet alle de ovennævnte udfordringer gennem det meste af mit unge og voksne liv. Den fantastiske krop hjalp mig til ro, et solidt fundament og ikke mindst et godt venskab med mig selv.

Gennem bevidsthed om og accept af krop, følelser og tanker finder du din vej til forandring.
Med fokus på bevægelse kan du stå bedre fast, perspektivere på dig selv og ændre fastfrosne vaner.

Du kan nærme dig spændinger og det, der "gør ondt" med opmærksomhed.

 

Dine ønsker for forandring kan være mange. Som så mange andre, kan du have en usikkerhed ved at skulle forandre noget for dig.

Jeg inviterer dig til at møde usikkerheden og det svære på en mere nænsom og opblødende måde.

At finde en bagvedliggende fællesnævner for ønskerne kan skabe forandring på flere områder.

Vi kan arbejde individuelt med krop, bevægelse, åndedræt, meditation, samtale og forskellige former for motiverende og genopbyggende terapi.
Kærligheden og tilliden til dig selv, med det du indeholder, er det vigtigste at finde eller genfinde for at kunne opleve kropslig, mental og følelsesmæssig frihed.
Vi starter der, hvor du er og med det, du har med.


Det er også muligt at deltage på energi-givende og motiverende træningshold hos mig. Se mere under Holdtilbud.