top of page
Det terapeutiske rum

Hvad kan du forvente som klient hos mig?

- Et helhedsorienteret møde med dig og det du kommer med.
- Fuld diskretion.
- Et ikke-kravspræget og ikke-vurderende rum.

- En opmærksom støtte.

Dit liv sætter sig i din krop, uanset om det er fysiske eller følelsesmæssige påvirkninger, vaner og overbevisninger.
I virkeligheden er det et forunderligt samspil i hver af os.
Vi tager alt relevant med ind i rummet.

 

Du er en del af en fælles kultur og samtid og alligevel helt dig selv.

Din krop rummer et fantastisk liv, som du kan lære at blive mere bevidst om og fornemme værdien af. 

For mange kan det være svært eller vanskeligt at have opmærksomhed på kroppen og det man mærker. 

Der er mange faktorer, som en grundig og seriøs fælles afdækning kan belyse.

Oftest skal vi have en indledende samtale om det problem, der udfordrer dig og fælles forestillinger om mødet.

Alt efter problemet er der desuden ofte brug for et fysisk overblik, der rettes mod:

- Fysisk holdning og fremtoning.

- Åndedræt.

- Spændingsmønster.

- Udvalgt bevægelse.

Herunder finder du en oversigt over de forskellige muligheder for terapi. I praksis vil de dog oftest være blandet sammen for at give dig  den bedst mulige støtte og for at kalde det bedst mulige frem i dig.

IMG_20220606_132429789.jpg

Bevægelses- og kropsterapi

Bevægelse fortsætter ofte der, hvor snak og ord ikke rækker.
Ved at være bevidst om din krop under bevægelse bliver mulighederne for at påvirke forskellige personlige problemstillinger pludselig mange flere.

Vind din frihed tilbage gennem bevægelse.

 • Lær at håndtere

  • tankemylder,

  • svære følelsesdilemmaer,

  • tilbagevendende ubehag/spændinger/smerter i kroppen, der ikke bedres ved traditionel massage og manuel terapi.

 • Slip udfordrende vaner og afhængigheder.

 • Lær accept af svære livssituationer.


Find ny energi gennem bevægelse.

 • Bliv klar over årsagerne til træthed og manglende energi.

 • Mød kroppen og dig selv med åbenhed og anerkendelse.

 • Lær at stå ved dig selv med styrke, ro og klarhed.

 • Styrk dit selvværd og din autenticitet.

 • Find initiativ og handlekraft og hav hjertet med i det du gør.

 • Find sunde vaner og bliv inspireret til ny begejstring for livet.

Hvordan kan det nu hænge sammen?

Hele dit liv er lagret i din krops hukommelse. På mange måder repræsenterer kroppen det ubevidste i dig og kan skabe en genvej til det underbevidste sind.
 

Din hjerne og nervesystem har lavet et print for hver oplevelse, du har haft.
Alt hvad du har lært og tilegnet dig gennem din opvækst præger dine ideer om dig selv og omverden. Det præger dine følelser og sindsstemninger. Ikke mindst præger også din krops holdning, udtryk og bevægelser.


Kroppen fortæller din historie og kan blive din absolutte mentor i livet, hvis du lærer at finde samklang med den.

I bevægelsesterapi lærer du at blive nysgerrig på dig selv, din historie og dine udfordringer gennem krop, vejrtrækning og bevægelse.

IMG_20220606_134038561.jpg
Bevægelses- og kropsterapi
IMG_20220606_130427090.jpg

Vores krop har en fantastisk evne til at selvregulere når den ellers får lov, hvilket utroligt sjældent sker i de fleste menneskers hverdag. I hverdagen er manges bevægelser styrede, målrettede, arrangerede og automatiserede og kroppen får sjældent lov til udtrykke sig frit for de ophobninger, der er opstået undervejs.
For nogle kan det være noget, der foregår gennem det meste af livet.

I bevægelsesterapien inviteres du til at give fri til udtryk af det ophobede. Du lærer bevidst at håndtere følelser og tanker gennem bevægelse og stemme.

Bevægelsesterapien kan hjælpe dig dybere til måske vigtige erkendelser.

Bevægelsesterapi er fuldkommen præstationsfri.

Du skal ikke på nogen måder være "god til at bevæge dig" eller i god fysisk form for at kunne opdage gavnligheden af en session.

Bevægelse fortæller.

Bevægelse perspektiverer.

Bevægelse forløser.

Bevægelse er liv.

Om kropsterapi 
Bevægelses og kropsterapi har mange fælles træk og elementer. I kropsterapien bruges desuden manuelle greb og håndteringer på relevante områder af kroppen, for at hjælpe til en kontakt og forløsning af energi og spændinger.

Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness er blevet en fastere del af mange terapeutiske retninger. Hos mig er det tillige daglig "træning" i at møde mig selv og livet mere bevidst.

Mindfulness kan oversættes med bevidst eller selvvalgt nærvær.

Med mindfulness gør du bevidst brug af dine sanser uden at dømme eller vurdere på det, du oplever.

Det gælder både, når du oplever noget omkring dig, f.eks. en særlig lyd, bevægelse eller fremtoning. Men også i dig selv, f.eks. en særlig tanke, følelse eller kropslig fornemmelse.

Måske med et et neutralt indre spørgsmål: "Hvad er oplevelsen egentlig her, uden min vanlige overbevisning eller behov for at det skal give mening eller at det SKAL give mig en god fornemmelse?"

Evnen til at kunne det, har betydning for, hvor godt en ønsket forandring kan finde sted i dig selv.
For vaner og faste overbevisninger, der for en stor del er ubevidste, er noget af det, der står allermest i vejen for en ønsket forandring.

En vane eller overbevisning behøver ikke være uhensigtsmæssig.

Men de er ofte ikke længere gavnlige, når de hindrer dig i en ønsket forandring. Så skaber det en indre splittelse - mellem det i dig selv, der vil noget bestemt og det, der holder igen.

Til vaner og overvisninger hører oftest bestemte tankesæt eller følelser, der har det med at gentage deres tilstedeværelse.

Oftest er de forbundet med en kropslig fornemmelse, der ikke altid erkendes.

Det er de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, der kan bevidstgøres gennem mindfulness - både uformelt, hvor du er sansende på dem i en vilkårlig situation - eller formelt hvor du afsætter tid og træner opmærksomheden i mindfulness meditation.

Du bliver slet og ret mere bevidst om, hvad der foregår i dig selv. Det ubevidste bliver bevidstgjort. Det letter på alle måder en ønsket forandring, hvor du møder dine egne "sandheder" i et nyt lys.

I mindfulness er der 8 livsværdier som du inviteres til at møde dig selv og livet med: Ikke-vurderende, ikke-stræbende, tålmodighed, tillid, en nybegynders sind, accept, at give slip og venlighed.

At mestre alle værdier er selvsagt ikke målet, men det  danner en optimal grobund for forandring.

Det er en almindelig ide, at mindfulness skal skabe noget behageligt og afslappet for en selv. Men mindfulness er til for indsigt i dit eget sind, med de omstændigheder, der er.

Der er altså tale om en acceptproces, der er nødvendig i al autentisk forandring. En proces der oftest leder til indre balance, men det er ikke det erklærede mål.

IMG_20200708_163153813_HDR cut.jpg
Samtaleterapi/Walk and Talk
IMG_20220606_133057252.jpg

Samtaleterapi/Walk and Talk

Terapi gennem samtale har flere gode egenskaber.
Der er et udtryk, der lyder: ”at få lettet hjertet”. Hjertet er dit centrum og ophav for alle dine gemte ønsker og behov. At få lov til at sætte ord på indre følelser, især relateret til dybere savn eller usikkerhed, er noget mange har gavn af i en del af verden, hvor der ofte hverken er tid eller nærvær til det. Dit sind har gavn af det - og din krop har gavn af det.

At sidde eller gå med en, der er uvildig og lader dig være som du nu engang er, kan være en stor lettelse. Alene det, at du ikke behøver ”performe” og forestille en anden, giver plads og rum til det, der har brug for at blive hørt og mærket. Der er, med andre ord, plads til, at du kan være autentisk.

Måske har du brug for en til at stille anderledes spørgsmål og invitere til en ny vinkel. En der kan hjælpe dig til at sige nogle ting højt for dig selv. En der kan hjælpe dig til at åbne vejen til hjertet.

I samtaleterapi benytter jeg mig bl.a. af mindfulness og kognitiv terapi, der er virkelig hjælpsomt til at se dig selv på nye måder og til at blive klogere på sammenhænge i dilemmaet, du måske ikke før var bevidst om.

Terapien kan foregå i hjemme-konsultationen. Men der kan også være gode grunde til at tage en Walk and Talk i den nærliggende natur, der både repræsenteres af skov og marsk. Naturen er et værdifuldt terapeutisk rum.

I ethvert dilemma er der svære følelser involveret så at finde kontakten til dem og give dem en form for udtryk, er en naturlig del af et terapiforløb. Så ord og snak er vigtigt, men kan sjældent stå alene, hvis du vil videre fra, hvor du er. Følelser påvirkes af tanker (og omvendt), men udspiller sig i kroppen og ofte fra hjertet.


Kropslig bevægelse med opmærksomhed kan skabe den kontakt, der omsætter fornemmelser til ord.
Når krop, følelser og tanker får lov at spille sammen, får du hele dig med videre.

Naturen som terapeut

I naturen får du kontakt til dit livsgrundlag.
Naturen kan hjælpe til at skærpe din opmærksomhed og din kontakt indadtil, hvilket er grundlæggende, hvis du vil ændre noget uønsket ved dig selv og erstatte det med noget gavnligt.

Naturen er der bare - med de forhold, der nu er. Din krop er natur og vil automatisk søge i samklang med den omgivende natur.

Derfor vil et ønske, om at blive autentisk overfor dig selv, blive hjulpet kraftigt på vej.

Det er ikke kun skønt, afslappende og forløsende at være i naturen. Naturen er fyldt med metaforer, der kan hjælpe dig ud fra dit ståsted og med dine næste skridt.

Der er stadig stigende evidens for at naturen gør så meget godt for os kropsligt som mentalt.

Jeg bruger naturen både til mig selv og som terapeutisk miljø.

Selve den handling at kramme et træ kan, for nogle, virke underlig, men selve mødet med træet kan kaste mange gode gavnligheder af sig.

Naturen kalder på din evne til sansning og nærvær og hjælper din krop til den vigtige selvregulering.

IMG_20220606_131116806.jpg
Naturen som terapeut
IMG_20200912_165151961_HDR.jpg

Kognitiv Terapi

I Kognitiv Terapi beskæftiger vi os med tanker og hvordan de spiller sammen med følelser og krop.

Automatisk negativ tænkning har mange af os med, som en del af tidligt udviklede overbevisninger og leveregler.

 

Tankerne kan understøtte f.eks. overbevisninger om, at vi ikke er noget værd eller ikke duer til noget, at verden er et farligt sted at være eller at vi kun er noget i kraft af det vi opnår.

Ved at blive klogere på tankers validitet og sætte hensigtsmæssige tanker i stedet for uhensigtsmæssige, kan vi se i nyt perspektiv, når vi møder udfordrende daglige hændelser eller kriser.

På den måde kan vi bryde et måske svært mønster, hvor vanskelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser påvirker hinanden.

I Kognitiv Terapi er det også muligt at problemløse og eksponere sig selv for svære situationer, på venlig vis, gennem konkrete opgaver.

I kombination med Mindfulness bliver perspektiveringen gennem de kognitive elementer yderligere forstærket og udgør et meget kraftfuldt redskab i svære hændelser.

Kognitiv Terapi
Mand til Mand

MAND TIL MAND – hjælp til sværere udfordringer.

Mange mænd oplever, at det kan være svært at finde retning for tilværelsen og at være tro mod sig selv.
At de har svært ved beslutsomhed og svært ved at have sig selv med i fælles beslutninger. Svært at engagere sig uden let at blive afledt eller føle at interessen svigter.

Det kan følges af en fornemmelse af rastløshed eller uro, der ikke lige lader til at gå væk. At skulle leve op til noget. Noget der kan have sat sig til en grad af spændinger i kroppen eller andet ubehag. Det kan nogle gange også være fulgt af irritation eller at blive ”kort for hovedet” eller vredladen. Efterfølgende kan der være dårlig samvittighed.

Lysten til at trække sig i selskab med andre, kan mange mænd også opleve. Det kan være udfordrende at sige, hvad man har på hjerte og også have kontakt til hvad mavefornemmelsen egentlig fortæller.
Det at stå ved sig selv.

Det kan give problemer med f.eks. at være i et forhold, i en familie eller måske blandt venner.

Det kan give problemer med at finde værdierne i sin egen maskulinitet.

Den gode nyhed her er, at det er muligt at gøre noget ved det.
At ændre på de svære forhold. At få kontakten tilbage og værdierne frem igen. Få en vigtig kontakt til det, der betyder noget. At finde beslutsomheden, roen og interessen.

Det kan ske ved at få lov til at sætte ord på nogle indre ting. Men måske mere vigtigt: at det kan kobles på en eller anden form for kontakt til kroppen og fysisk bevægelse eller ved at inddrage naturen som et hjælpende sted.

Er noget af det ovenstående kendt for dig? Har du måske længe taget tilløb til en ændring for dig selv? At møde livet med lidt lettere sind og krop? At vinde dig selv tilbage?

Så er du meget velkommen til at kontakte mig for at høre mere eller lave en uforpligtende aftale.
Mit mobilnr. er 22131163

Du kan også bruge kontaktformularen herunder.

Læs mere om traumer, kriser og livsudfordringer HER.

Hilsen Dennis

20200409_133702.jpg
IMG_20200421_161452226.jpg

Priser - Individuel Terapi

600 kr. pr, time.

Rabat på hhv. 5 og 10 sessioner

IMG_20200421_161645456.jpg
Priser
bottom of page